referentieadres

Ik woon in een mobiele woning

Advies van Kris: lees eerst …

… het bericht Het referentieadres.

Wat is een mobiele woning?

Een mobiele woning heeft twee kenmerken:

zij kan zich makkelijk verplaatsen;
zij is geschikt om in te wonen.

Dus een camper, trekcaravan of schip.

Dit bericht is geschreven voor een camper of trekcaravan. Woon je in een schip? Tik hier.

Er zijn twee voorwaarden voor een referentieadres

Voorwaarde 1. De mobiele woning moet rijwaardig zijn.

Zijn de autopapieren in orde? Mooi, je kan worden ingeschreven op referentieadres, omdat de mobiele woning zich reglementair kan verplaatsen op de Belgische wegen.

Voorwaarde 2. Je moet je verplaatsen.

Wil je je inschrijving ook volgend jaar behouden? Dan zal je je moeten verplaatsen op de Belgische wegen van de ene locatie naar de andere. Dit op zijn minst 6 maanden op 12. Je verzamelt dus bewijsstukken over de verschillende plaatsen waar je je bevindt. Je leest direct hoe praktisch.

Pratisch

Voorwaarde 1. De mobiele woning moet rijwaardig zijn.

Dit wordt gecontroleerd op basis van de autopapieren:

het rijbewijs;
het keuringsbewijs;
het kentekenbewijs;
de motorrijtuigverzekeringskaart;
Identificatie van het voertuig en technische kenmerken*.

*Staat het woord kampeerwagen op dit papier? Mooi, je bent in orde. Dit betekent dat de mobiele woning wettelijk voldoet als woning om jezelf (of een gezin) in onder te brengen.

Je stuurt mij een kopie van de boorddocumenten per post. Of je brengt de documenten mee als je op gesprek komt bij mij. Ik scan ze in.

Voorwaarde 2. Je moet je verplaatsen.

Je moet een rondtrekkend bestaan leiden. Dit wordt gecontroleerd op basis van papieren zoals facturen van camping, standplaatsvergunningen, doortrekkersplaatsen enzovoort. Zorg ervoor die papieren op je naam staan en een bepaalde periode vermelden.

Heb je die papieren niet? Of zijn die onvoldoende duidelijk over de reële situatie waarin je je bevindt – dus niet gepersonaliseerd, geen bepaalde periode vermeld, … – dan kan je aanvullende bewijsstukken geven aan de overheid, zoals:

 • schriftelijke getuigenverklaringen van privépersonen (omschrijving van de feiten, bijvoorbeeld toelating tot verblijf op privéterrein), gekoppeld aan een verklaring van een getuige (bijvoorbeeld een buurtbewoner) (kopie van de identiteitskaart getuige toevoegen). Datum en handtekening moet op de verklaring staan;

 • facturen op naam en diverse bewijzen van doortocht in verschillende plaatsen:
  • geldopnames
  • aankopen van brandstof
  • herstellingen
  • verhuringen
  • kortom, alles wat je aanwezigheid op een plaats aantoont.

 • NIEUW! Je Google Maps-tijdlijn inschakelen; je locatiegeschiedenis inschakelen en opslaan.

Je kan mij alle papieren bezorgen die je rondtrekkend bestaan aantonen. Ik stel je dossier samen en dien het daarna in bij de overheid. Ik behartig zo nodig je juridische belangen voor het in stand houden van je referentieadres.

Hoelang kan ik mijn referentieadres behouden?

De inschrijving op referentieadres is onbeperkt in tijd, op voorwaarde je een rondtrekkende bestaan kan aantonen. Dit op het Belgische grondgebied. Verzamel dus voldoende overtuigingsstukken over je feitelijk verplaatsen met je mobiele woning.

Mag ik een (buitenlandse) mobiele woning van iemand anders gebruiken?

Ja, op voorwaarde van het toepassen van artikel 1875 van het Burgerlijk Wetboek.

error: Inhoud is beschermd !!

Het aanbod op deze website wordt weldra hervormd. EEN REFERENTIEADRES IS GRATIS, HOEWEL IN DE OVEREENKOMST NOG EEN PRIJS IS VERMELD.