Ik werk bij de overheid of ben ontwikkelings- samenwerker of beschermde getuige

Advies van Kris: lees eerst …

… het bericht Het referentieadres.

Ik werk bij de overheid.

Je kan worden ingeschreven op referentieadres als je behoort tot:

de militairen of het burgerpersoneel die in het buitenland gestationeerd of gedetacheerd zijn en hun gezin;
de personeelsleden van de federale politie die het militaire en burgerpersoneel van de Belgische strijdkrachten in het buitenland begeleiden, of een specifieke opdracht vervullen in het buitenland;
de federale, gewestelijke en gemeenschapsambtenaren die een functie opnemen op een Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.

Ik ben ontwikkelings- samenwerker.

Je kan worden ingeschreven op referentieadres als je ontwikkelingssamenwerker bent, op voorwaarde dat je op coörperatieopdracht bent gestuurd door een erkende vereniging voor ontwikkelingssamenwerking.

Ik ben beschermde getuige.

Word je bedreigd als getuige in een opsporings- of gerechtelijk onderzoek, dan kan je als voorwaarde voor je getuigenis beschermingsmaatregelen vragen.

Eén van die maatregelen is dat je anonimiteit wordt bewaard. Dit kan ondermeer een referentieadres zijn, zowel voor jezelf, je eventuele gezinsleden als andere bloedverwanten.

Een beschermingsmaatregel kan alleen worden toegekend door de Getuigenbeschermingscommissie.

Die commissie bestaat uit:

procureurs;
directeurs-generaal van de federale politie;
een vertegenwoordiger van de minister van Justitie;
een vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse Zaken.

Hoe je beschermingsmaatregelen krijgt, vraag je best aan een gespecialiseerde advocaat.

Ik kan het referentieadres van een beschermde getuige aanvaarden.

error: Inhoud is beschermd !!

Het aanbod op deze website wordt weldra hervormd. EEN REFERENTIEADRES IS GRATIS, HOEWEL IN DE OVEREENKOMST NOG EEN PRIJS IS VERMELD.