Referentieadres voordelen en nadelen

Het referentieadres

Voordelen referentieadres:
  • je bent officieel bereikbaar voor de overheid;
  • je kan je papieren in orde brengen of houden: identiteitskaart, rijbewijs, verzekering, ziekenfonds enz.;
  • je kan officieel werk zoeken;
  • je kan een uitkering aanvragen;
  • je brieven worden doorgestuurd;
  • het is gratis.
Nadelen referentieadres:
  • het is moeilijk bereikbaar, omdat je aan wettelijke voorwaarden moet voldoen.

Beoordeling van dit bericht

Kris Beyers

referentieadres
Betrouwbaarheid inhoud
Leesbaarheid bericht
Bereikbaarheid referentieadres

Samenvatting

Ik hou van het referentieadres, want het is een legale manier om je papieren in orde te houden, terwijl je toch geen huishuur hoeft te betalen.

4
Wat je moet weten

over het referentieadres

Als regel wordt gesteld:

Een referentieadres kan alleen voor een Belg (ook ambtelijk geschrapt) of voor een vreemdeling ingeschreven in België (of onlangs ambtelijk geschrapt).

Een persoon met vaste verblijfplaats in België, moet op die verblijfplaats worden ingeschreven in het bevolkingsregister.

Een persoon zonder vaste verblijfplaats, kan op referentieadres worden ingeschreven.

Wanneer ben ik zonder vaste verblijfplaats? En hoe krijg ik een referentieadres voor elkaar? Dat lees je in dit bericht.

Wat is een domicilie?

Een domicilie is het officiële adres waarop je bent ingeschreven in het bevolkingsregister, omdat het wettelijk verplicht is een domicilie te hebben op de plaats waar je officieel verblijft.

Laat meer zien.


De gemeente is dus verplicht om je in te schrijven op de plaats waar je officieel verblijft, eender waar die plaats is:

in recreatiegebied → dus op een camping, bijvoorbeeld;
in een gebouw waar je in principe niet zou mogen wonen omdat het onveilig of ongezond is, of om welke reden dan ook, of eender waar het gebouw is gelegen.

Je wordt in die gevallen voorlopig ingeschreven in het bevolkingsregister, maar de meeste gemeentes doen dat liever niet.

Als je de gemeente verplicht om je voorlopig in te schrijven in recreatiegebied – dus op een camping – dan is de politie verplicht om een proces-verbaal op te stellen, want je mag niet wonen in recreatiegebied.

De politie vraagt dan om je woonplaats te verlaten. Doe je dat niet, dan krijg je een boete van 5.000 euro, en die boete krijg je elke drie maanden opnieuw, en dit per ingeschrevene persoon telkens 5.000 euro boete, en die boete krijg jij en óók de verhuurder.

Daarom willen de meeste gemeentes je liever niet inschrijven.
De verhuurder wil dit ook niet.

Laat minder zien.

Je domicilie – dus officiële adres – kan een referentieadres zijn als je geen vaste verblijfplaats hebt.

Wat is een referentieadres?

Sommige mensen hebben geen vaste verblijfplaats in België. In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. Op die manier zijn ze administratief bereikbaar voor officiële instanties.

Is een referentieadres wel legaal?

Ja. Het referentieadres is in België ingevoerd in 1992 als een ‘reëel adres waarheen post en administratieve documenten gestuurd kunnen worden, met het oog op de bezorging ervan aan de geadresseerde*’.

*KB 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, Belgisch Staatsblad, 15 augustus 1992.

Wat als ik een uitkering heb?

Alle uitkeringen blijven aan 100 % behouden: werkloosheids-, ziekte- en invaliditeitsuitkering. Dit is ook zo voor de pensioenuitkering, de IGO en het Groeipakket.

Een referentieadres biedt je dezelfde rechten als een gewoon adres, behalve je mag er niet wonen.

Heb ik recht op een referentieadres?

Je hebt recht op een referentieadres als je:

in een mobiele woning woont;
dakloos bent;
werkt of studeert in het buitenland;
overheidspersoneel of ontwikkelingssamenwerker bent;
gedetineerd bent.

Waar is het referentieadres, Kris?

Je kan je referentieadres zetten bij een privépersoon. Je dient je aanvraag in bij de dienst Bevolking van je gemeente.

Je kan je referentieadres ook bij mij zetten, als je:

geen privépersoon kent;
je familie of vrienden er niet bij wil betrekken;
wil dat je post vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld: doorsturen naar je e-mail- of gewoon adres;
weinig administratief werk wil, want Kris neemt het van je over;
een hogere kans om goedkeuring van je referentieadres wil;
meer zekerheid over het in stand houden van je adres wil;
wil dat je juridische belangen worden behartigd over het adres, ook na je inschrijving op referentieadres.
referentieadres
Het referentieadres

Zegepraalstraat 18
2140 Antwerpen

Verandert mijn gezinstoestand als ik een referentieadres heb?

Neen. Je gezinstoestand verandert niet omdat je niet mag wonen op je referentieadres. Bijvoorbeeld, je bent een alleenstaande, dan blijft je een alleenstaande.

Wie beslist ik een referentieadres krijg?

De beslissing om te bepalen of je mag ingeschreven worden, ligt bij de ambtenaar van de dienst Burgerzaken van de gemeente. Zet je je referentieadres bij mij? Dan beslist de ambtenaar van de stad Antwerpen.

Hoe krijg ik mijn brieven, Kris?

Maak met je privépersoon duidelijke afspraken over het bezorgen van je brieven.

Zet je je referentieadres bij mij? Dan gaat het als volgt.

Je brieven zullen toekomen op je referentieadres in Antwerpen.

Je hebt twee keuzes om je brieven te ontvangen.

Per mail
Per post

Je kan kiezen voor elke week je brieven per mail ontvangen nadat Kris die zorgvuldig heeft ingescand.

€ gratis.

Je kan ook kiezen om je brieven ongeopend te laten doorsturen naar een fysiek adres.

€ gratis.

€ gratis.

Als ik een attest nodig heb, moet ik dan naar de stad Antwerpen reizen?

Neen. Je kan je attest digitaal aanvragen bij de stad Antwerpen, bijvoorbeeld uittreksel uit het bevolkingsregister of attest gezinssamenstelling. Maak daarvoor een A-profiel aan. Kies in je A-profiel voor ‘Dienstverlening’ en ‘E-loket’ en ‘Attesten en vergunningen’.

Kan ik mijn referentieadres altijd stopzetten?

Ja. Je kan Kris elke maand laten weten dat je je adres niet meer nodig hebt. Het wordt onmiddellijk stopgezet.

Welke stappen moet ik zetten voor een referentieadres?

VANDAAG
Betaal Kris 0 euro opstartkost

Je betaalt nul euro voor:

Een gesprek bij mij thuis op kantoor, als je dat wil?

Advies, hulp en persoonlijke begeleiding tijdens het tot stand komen van je referentieadres.

Opstellen aanvraagformulier referentieadres.

Bemiddelings- en verplaatsingskosten.

VANDAAG
GEDURENDE ± 4 WEKEN
Kris brengt je referentieadres in orde

Kris treft de nodige schikkingen en dient daarna je aanvraag correct in bij de overheid.

GEDURENDE ± 4 WEKEN
TIJDENS ONZE AANVRAAG
Je belangen worden behartigd

Je juridische belangen worden behartigd tijdens het tot stand komen van je referentieadres, zowel bij de overheid als andere actoren.

TIJDENS ONZE AANVRAAG
OVER ± 5 WEKEN
Je nieuwe adres wordt op je identiteitskaart aangepast

Je ontvangt een bericht van Kris over hoe je een afspraak maakt met de stadsambtenaar.

OVER ± 5 WEKEN
TIJDENS JE NIEUWE ADRES
Je juridische belangen worden behartigd …

… tijdens het in stand houden van je referentieadres.

Je kan dus vertrouwen op de continuiteit van je referentieadres, want Kris volgt eventuele wetswijzigingen op.

Je wordt in kennis gesteld van een eventuele nieuwe strategie voor het behoud van je adres.

TIJDENS JE NIEUWE ADRES

Hoeveel betaal ik voor mijn referentieadres?

ELKE MAAND

Je adres
Je post doorsturen

De prijs van een referentieadres.

€ gratis.

Je post in je mailbox op elke donderdag.

€ gratis.


Je post doorsturen naar een fysiek adres op om de andere donderdag.

€ gratis.


Je post doorsturen naar een fysiek adres op elke donderdag.

€ gratis.

Eerst adres … dan niets betalen.


KRIS BEYERS

Ik heb zelf een privépersoon: waar het referentieadres aanvragen?

Je dient je aanvraag in bij de dienst Burgerzaken – ook wel dienst Bevolking of Burgerlijke stand genoemd – van de gemeente waar de persoon die je referentieadres aanvaardt, woont.

Ik raad je aan om het aanvraagformulier in te dienen tezamen met de juiste overtuigingsstukken omdat je zo aantoont dat je voldoet aan alle voorwaarden voor je inschrijving op referentieadres.

Je adres bij Kris?

Dan volstaat één bezoek aan Antwerpen – om je nieuwe adres op je identiteitskaart te laten aanpassen.

KRIS BEYERS

Er zijn 4 wettelijke redenen voor de aanvraag tot inschrijving op referentieadres.

Elke reden wordt hieronder uitgebreid toegelicht in een bericht.

Ik woon in een mobiele woning

Wat is een mobiele woning? Een mobiele woning heeft twee kenmerken: zij kan zich makkelijk verplaatsen; zij is geschikt om in te wonen. Dus een camper, trekcaravan of schip. Dit bericht is geschreven voor een camper of trekcaravan. Woon je in een schip? Tik hier. Er zijn twee voorwaarden voor een referentieadres Voorwaarde 1. De…

Continue Reading Ik woon in een mobiele woning

Ik ben dakloos

Ben ik dakloos? Je bent dakloos als je: geen eigen woonst hebt; ambtelijk geschrapt bent; inkomen te laag is om een huurwoning te huren*. * De wet zegt dat een dakloze is ‘de persoon die niet over een eigen woongelegenheid beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen krachten voor te zorgen en…

Continue Reading Ik ben dakloos

Ik werk of studeer in het buitenland

Belgische werkgever. Je kan worden ingeschreven op referentieadres als je werkt voor een Belgische werkgever op verschillende plaatsen in binnen- en buitenland. Belangrijk is dat het moet gaan om een Belgische werkgever. Het referentieadres wordt toegekend voor één jaar. Intermediair Kris kan optreden als intermediair (tussenpersoon) tussen jij, je werkgever en de overheid. Neem contact…

Continue Reading Ik werk of studeer in het buitenland

Ik werk bij de overheid of ben ontwikkelings- samenwerker of beschermde getuige

Ik werk bij de overheid. Je kan worden ingeschreven op referentieadres als je behoort tot: de militairen of het burgerpersoneel die in het buitenland gestationeerd of gedetacheerd zijn en hun gezin; de personeelsleden van de federale politie die het militaire en burgerpersoneel van de Belgische strijdkrachten in het buitenland begeleiden, of een specifieke opdracht vervullen…

Continue Reading Ik werk bij de overheid of ben ontwikkelings- samenwerker of beschermde getuige

Ik woon in een schip

Schip of boot. Is er een verschil? Ja. Een schip heeft een dek. Dit is een horizontale afscheiding tussen romp en bovenkant. Een boot heeft geen dek en is meestal kleiner dan een schip. Een referentieadres kan enkel met een schip, want je moet erin kunnen wonen. Dit bericht is geschreven voor een schip. Woon…

Continue Reading Ik woon in een schip

error: Inhoud is beschermd !!

Het aanbod op deze website wordt weldra hervormd. EEN REFERENTIEADRES IS GRATIS, HOEWEL IN DE OVEREENKOMST NOG EEN PRIJS IS VERMELD.