Geheimhoudings- verbintenis

Geheimhoudings- verbintenis

Vertrouwen is een werk van opbouwen.

Het blijft broos, wordt snel beschaamd en kan nooit worden hersteld.


KRIS BEYERS

Geheimhouding van je gesprek

Kris Beyers verbindt zich ertoe de inhoud van een gesprek met hem niet openbaar te maken.

Geheimhouding van je post

Je briefwisseling kan allerlei gegevens van vertrouwelijke of privé-gerelateerde en zakelijke aard bevatten.

Kris Beyers verbindt zich ertoe het geheimhouden van de afzender en bestemmeling van je briefwisseling en administratieve documenten.

Kris Beyers verbindt zich ertoe je brieven en documenten niet te openen, tenzij je daartoe je ondubbelzinnige schriftelijke toestemming voor hebt gegeven aan Kris Beyers.

In geval je aan Kris Beyers toestemming hebt gegeven tot het openen van je post, verbindt Kris Beyers zich ertoe het geheimhouden van de inhoud van je brieven en documenten.

Wanneer een brief aan Kris Beyers wordt toevertrouwd, kan het voorkomen je cruciale gegevens van financiële, medische, seksuele, religieuze, politieke en/of commerciële of bedrijfsmatige aard toevertrouwd aan Kris Beyers.

Kris Beyers beschermt je gegevens. Hij is ervan overtuigd dat het beschermen van je privé-gerelateerde en zakelijke gegevens van essentieel belang is voor het voortbestaan van zijn activiteiten.

Zijn geheimhoudingsverbintenis geldt ook voor bekende Vlamingen, personen met een hoge status en personen die een veiligheidsfunctie of een activiteit met een welbepaald risico uitoefenen.

Kris Beyers is ervan overtuigd dat het respecteren van het briefgeheim van essentieel belang is voor het voortbestaan van zijn activiteiten, zoals bepaalt in artikel 29 van de Belgische Grondwet ‘Het briefgeheim is onschendbaar’.

Kris Beyers heeft voor die geheimhouding gepaste technische en andere maatregelen en procedures voorzien om je brieven en documenten te beschermen en te vrijwaren tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of diefstal, zoals een slotvaste brievenbus, een zorgvuldige behandeling en beveiligde bewaring van je brieven en documenten.