Copyright & Disclaimer

Copyright | © 2020 – 2022 Kris Beyers

De intellectuele eigendomsrechten op alle op de website aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Kris Beyers. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website van Kris Beyers zonder voorafgaande schriftelijke toestemming af te drukken, op te slaan, te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. 

Disclaimer

Kris Beyers doet er alles aan om de informatie die hij aanbiedt op zijn website zo volledig en nauwkeurig mogelijk weer te geven, maar geeft geen garantie ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. 

De inhoud van de website kan nooit in het nadeel van Kris Beyers worden uitgelegd.

De website bevat links naar websites die geen eigendom zijn van Kris Beyers. Kris Beyers is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze websites.

Door Kris Beyers verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door derden is niet toegestaan. Kris Beyers kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden informatie of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de je toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 

Bezoekers en/of gebruikers van de website doen afstand van alle rechten die zij mogelijk hebben om een vordering tegen Kris Beyers in te stellen.